பக்கம்_பேனர்

குளிர் செயலாக்கம் மற்றும் சூடான செயலாக்கம் - லேசர் குறிக்கும் இயந்திரத்தின் இரண்டு கோட்பாடுகள்

லேசர் குறியிடும் இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டுக் கொள்கையைப் பற்றிய நிறைய அறிமுகங்களை அனைவரும் படித்திருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.தற்போது, ​​இரண்டு வகைகள் வெப்ப செயலாக்கம் மற்றும் குளிர் செயலாக்கம் என்று பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.அவற்றைத் தனித்தனியாகப் பார்ப்போம்:

முதல் வகை "வெப்பச் செயலாக்கம்": இது அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி கொண்ட லேசர் கற்றையைக் கொண்டுள்ளது (இது ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட ஆற்றல் ஓட்டம்), செயலாக்கப்படும் பொருளின் மேற்பரப்பில் கதிர்வீச்சு செய்யப்படுகிறது, பொருளின் மேற்பரப்பு லேசர் ஆற்றலை உறிஞ்சுகிறது, மேலும் கதிர்வீச்சு பகுதியில் ஒரு வெப்ப தூண்டுதல் செயல்முறையை உருவாக்குகிறது, அதன் மூலம் பொருள் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலையை (அல்லது பூச்சு) உயர்த்துகிறது, இதன் விளைவாக உருமாற்றம், உருகுதல், நீக்குதல், ஆவியாதல் மற்றும் பிற நிகழ்வுகள்.

இரண்டாவது வகை "குளிர் செயலாக்கம்": இது மிக அதிக ஆற்றல் சுமை (புற ஊதா) ஃபோட்டான்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பொருட்கள் (குறிப்பாக கரிம பொருட்கள்) அல்லது சுற்றியுள்ள ஊடகங்களில் உள்ள இரசாயன பிணைப்புகளை உடைத்து, பொருட்களுக்கு வெப்பமற்ற செயல்முறை சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.இந்த வகையான குளிர் செயலாக்கமானது லேசர் மார்க்கிங் செயலாக்கத்தில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது வெப்ப நீக்கம் அல்ல, ஆனால் "வெப்ப சேதம்" பக்க விளைவுகளை உருவாக்காத மற்றும் இரசாயன பிணைப்புகளை உடைக்கும் குளிர் உரித்தல், எனவே இது உள் அடுக்கு மற்றும் அருகில் உள்ள அடுக்குகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்காது. பதப்படுத்தப்பட்ட மேற்பரப்பின் பகுதிகள்.வெப்பமாக்கல் அல்லது வெப்ப சிதைவு மற்றும் பிற விளைவுகளை உருவாக்கவும்.

செய்தி3-2
செய்தி3-1

இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-27-2023